Geplaatst op

Rustig maar

Wanneer de Islam (weer eens) bekritiseerd wordt, ligt vooral veel nadruk op de zwakke rechtspositie van de vrouw. De bezorgheid gaat zo ver dat vooraanstaande lieden in de vrouwenbeweging meer dan eens hebben geroepen dat Muslima’s dan maar met geweld “bevrijd” moeten worden van het patriarchale juk waaronder ze leven.
Ik geloof nooit zo in revoluties van buitenaf, maar om juist die vertegenwoordigers van vrouwenbewegingen hier in het Westen (niet te verwarren met andere xenofoben of extreem rechtse elementen) wat kalmte toe te wuiven, plaats ik deze foto van een aantal dames in Iran die op mij heel slagvaardig overkomen wanneer het er om gaat zich te verzetten tegen onderdrukking.