Geplaatst op

Taal

Taal

Men heeft zich in de politiek gedurende het laatste decennium zo druk gemaakt over de taalachterstand van allochtonen en ik begrijp er niets van.

Lang voor de immigrantenstroom hadden we dit probleem al in Nederland en toen lag niemand er wakker van.

Neem nou de Friezen, tweetalig opgevoed – ook al onder druk van taalfanatici die de cultuur van het Heitelan (vaderland) Friesland met vuur en zwaard verdedigden.

Men hoeft niet vaak naar Friesland af te reizen om te weten dat de meeste Friezen geen foutloos Fries en geen foutloos Nederlands kunnen spreken. Ze brabbelen wat binnensmonds tussen die twee talen door. In het beste geval is hun Nederlands correct, maar dan spreken ze de woorden zo merkwaardig uit dat er alsnog een tolk aan te pas moet komen.

Hetzelfde gaat op voor de Limburgers, al doen ze nog zo hun best Nederlands te spreken. Ze kunnen het gewoon niet. Hun mond staat geen seconde stil zoals het praatgrage Zuiderlingen betaamt, maar de meeste beschaafde mensen verstaan er geen woord van en moeten zich vernederen door in het Limbostaans 25 keer “Wablief” te zeggen voordat ze in de gaten krijgen dat de Limburger iets simpels wil zoals gebruik maken van hun toilet.

Wat me echter nog het meest verbaast is dat zij die het liefst alle allochtonen zouden willen repatriëren, zich het hardst maken voor het aanpakken van taalachterstand. Waar is de logica? Leer die mensen Duits of Engels. Dan zijn ze zo weg, op zoek naar beter werk onder betere omstandigheden. Naar een land waar men politici die aanzetten tot volkerenhaat gewoon boetes opleggen of beter nog in de gevangenis zetten.

De Nederlandse taal is morsdood en erger: het is een taal die in Europees verband steeds meer op een nutteloos Duits dialect gaat lijken dat door niemand begrepen wordt. Ja, op dat ene enkele woord “apartheid” na.

En dat woord hebben we al niet eens zelf verzonnen. Maar we beginnen het copyright door ons maatschappelijk gedrag wel aardig te verdienen.